KRAKOV/2 NOĆENJA/
polazak: , 08.03.2018

 

Krakov je čak 500 godina bio prestonicaPoljske, a danas je jedanodnajvećihgradova u Poljskoj. To je grad kojiodišeenergijom, mladošćuijedan je odnajvećihuniverzitetskihcentara u Evropi. Nalazi se naobalamarekeVisle. Krakov, kaoiuopšteovajdeoPoljske, smatra se srcemcelezemljezatoštoobilujebogatimkulturno-istorijskimnasleđem.Netaknut u IISvetskomratu, starideogradaprepuncrkviimuzeja, sadominantnimkraljevskimdvorcemVavelompodsećanaslavnedaneviševekovnogsedištapoljskihkraljeva. Krakov je prvi grad u svetučiji je istorijskicentarstavljenna UNESCO – vu listusvetskebaštine.Osimmnogihmesta u samomgradukojetrebaposetiti, nedaleko se nalaziirudnik soli Velička, kaoiozloglašenikoncentracionil Auschwitz.
Dakle, spakujtevašekofere, jer vas ovajšarmantni grad očekuje!

ARANŽMAN OBUHVATA:
– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
– 2 noćenje sa doručkom u Krakovu u hotelu sa 2* u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu (Krakov)
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
– individualne troškove
– medjunarodno putno zdravstveno osiguranje ( 1 eur dnevno )
– ulazniceifakultativneizlete

FAKULTATIVNI IZLETI:

-Aušvici Birkenau – 25€
– Rudnik soli Velička-25 €

Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum zarealizaciju je 25putnika).Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, kojeputnicinisu u obavezi da prihvate.

POPUSTI I DOPLATE:
– doplata  za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštajćebiti u nekomodnavedenihhotelailisličnom:

HOTEL IBIS BUDGET**+ www.ibisbudget.com 
Svaki hotel izoveponudeimarestoran, a svaka soba imatuš/wc. Tačnoimehotelabićenaknadnosaopšteno.

NAČINI I USLOVI PLAĆANJA:
· GOTOVINSKI – uplataavansaodnajmanje 30% odukupnecenearanžmanaprilikomprijave, ostataknajkasnije 15 dana pre polaska.
· – 30% prilikomrezervacije, a ostatak na trijednake ratečekovimagrađanauzuvećanje od 3% naukupnusumu
· PLATNIM KARTICAMA (VISA, VISA Electron, DINA card, MASTER CARD, MAESTRO)

NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ:
·U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućno stranije gulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00 časova. Svaki hotel imarestoran.Svaka soba imatuš/WC.Smeštaj i zove ponude registrovan je, pregleda nista ndardizovanodstrane Nacionalne turističke asocijacije Poljske.
· Opisis meštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
· Objašnjenje: kontinentalni švedskisto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacinalna kuhinja
· U pojedinim smeštajnim objektima treći ičetvrti ležajmogubitipomoćni.Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
· Organizator putovanja ne može da utičena razmeštaj posobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
· Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uzdoplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klimauređaj…)

NAPOMENE I IZVODI IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA – AUTOBUSKI PREVOZ:
· U AUTOBUSU – VI STE ČLAN GRUPE, MOLIMO POŠTUJTE GRUPU – GRUPA ĆE POŠTOVATI VAS!
· U autobusu je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometavozačeipratioca u poslu, biće odmahisključensaputovanja. Svadecaprekodvegodineobaveznoimajusvojesedište. Agencijapravirasporedsedenja, uzimajući u obzir  starijalica, porodicesamalom decom, trudnice. Putnikćeprihvatiti  sedištekoje mu agencijadodeli
· Agencijaodređujemestopolaska, mestazapauzeinjihovudužinu
Zazaboravljene stvari agencija kaoprevoznik ne odgovar.Zbog vaše bezbednosti, pridržavajte se uputstava pratioca grupe.Posada autobusa je odgovornazatokibezbednostvašegputovanja, pustiteih da neometanoradesvojposao.Akoimateprimedbenanjihov rad obratite se pratiocuiliagenciji, nikakovozaču, nervozanvozačnijedobarvozač

Svi  putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske (crvene) pasoše, izuzev državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA. Državljani Srbije sa prebivalištem na teritorijiKosovaiMetohije, zaputovanje u zemlješengena, morajuposedovativizuzemlje u kojuputuju. Vizu su dužni da priba veličnoaplicirajućizaistu u skladusazahtevimakonzulatazemlje u kojuputuju. Agencija ne snosiodgovornostzanedobijanjevizei u tom slučajusmatra se da je putnikodustaoodputovanjaipodležetroškovimaotkazaputovanjapremaOštimulsovimaputovanja. PutnicikojinisudržavljaniSrbije u obavezisu da se samiupoznajusaviznimrežimomzemlje u kojuputujuikrozkojeputuju. Ako je u novombiometrijskompasošunavedeno da je istiizdatod MUP R SRBIJE KOORDINACIONA UPRAVA – neophodna je vizazavlasnikeistihpasoša.

 

Ocenite aranžman
[Total: 0 Average: 0]