A L A N J A

10 ili 11 noći

          PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

Hotel kleopatra blue hawai ***  – Alanja leto 2018 – Turska Avionom 2018

[tabby title=“Opis“]

Hotel KLEOPATRA BLUE HAWAI ***

www.bluehawaihotel.com

Hotel se nalazi blizu centra Alanje, i na oko 100 m od Kleopatra plaže. Sve sobe su sa TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, mini-barom i većina sa balkonom. U sklopu hotela nalazi se restoran, bar,sauna i tursko kupatilo, manji bazen i sef na recepciji (posebno se plaća, na licu mesta). UslugaPolupansion (doručak i večera – samoposluživanje) ili All Inclusive (sve uključeno – prema hotelskim pravilima).

[tabby title=“Fotografije“]

[tabby title=“Cenovnik“]

za uvećani prikaz klikom na cenovnik ispod

(za mobilne uređaje razvucite ekaran)

 

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: (Osim za hotele koji su navedeni u dodatku NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, na koje se odnose isključivo uslovi iz tog dodatka)  150 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata– čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije) bez kamate, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

**NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA**

Za hotele iz programa FIRST MINUTEnavedeni procentualni iznos cene aranžmana mora se izmiriti do predviđenog datuma (31.05. 15.6. 20.06 ili 30.06) , u suprotnom prijava se automatski prebacuje na redovan program sa zaduženjem i uslovima prema važećem cenovniku.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

150 € po osobi prilikom rezervacije, preostali iznos do navedenog procentualnog iznosa aranžmana do predviđenog datuma kako sledi :
Obavezna uplata do 31.05.2018.
Uplata 50% od ukupne cene aranžmana za hotel: ALANYA BEACH,ERGUN,ELYSEE BEACH,MERHABA,ARABELLA WORLD, KLEOPATRA BLUE HAWAI, AZAK BEACH, KLEOPATRA FATIH, ELYSEE, GREEN LIFE , GANITA HOLIDAY VILLAGE, ZEN THE INN RESORT & SPA, OZCAN, IDEAL BEACH, ARSI, WIEN, ANANAS, DRITA, KEMAL BAY, SAPHIR RESORT &SPA,SULTAN SIPAHI RESORT, KLEOPATRA FATIH, ALANYA BEACH, GRAND OKAN
Obavezna uplata do 07.06.2018.
Uplata 50% od ukupne cene aranžmana za hotel: XAFIRA DELUXE RESORT&SPA
Obavezna uplata do 15.06.2018.
Uplata 50%od ukupne cene aranžmana za hotel: KLEOPATRA MICADOR , GALAXY BEACH.
Obavezna uplata do 20.06.2018.
Uplata 50%od ukupne cene aranžmana za hotel: GALAXY BEACH.
Obavezna uplata do 30.06.2018.
Uplata 50% od ukupne cene aranžmana za hotel: AVENA RESORT & SPA.

-s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 150 €.
a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata – čekovima građana, (deponuju se prilikom rezervacije) bez kamate.
Za sve ostale hotele koji nisu navedeni u ovom dodatku primenjuje se način plaćanja preciziran programom putovanja

Za sve ostale hotele koji nisu navedeni u ovom dodatku primenjuje se način plaćanja preciziran programom putovanja.

[tabby title=“Program putovanja i napomene“]

Dozvoljena težina prtljaga 23kg po osobi (INF 10 kg i sklopiva kolica do 7 kg), a ručnog prtljaga 8 kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja).

ARANŽMAN OBUHVATA: Avio prevoz – čarter let, avionom B737/A319 na relacijiBeograd – Antalya– Beograd, grupne autobuske  transfere: aerodrom – hotel – aerodrom, smeštaj u  dvokrevetnim  ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge, usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Avio takse na dan objavljivanja  programa iznose ukupno oko 32.7 € (16.72 €  taksa aerodroma Nikola Tesla ,15 € taksa aerodroma u Antaliji, RF 0.98 € naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije), i YQ taksu za gorivo  koja na dan objavljivanja  programa iznosi 10 – (aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Tako da ukupan iznos za avio  i ostale takse iznosi 42.7   na dan objavljivanja programa.Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu, koje ne plaćaju deca od 0 do 2 godine, najkasnije 10 dana pred put (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u agenciji – takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama), međunarodno putno osiguranje, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom, individualne troškove, ekstra hotelske troškove.

 

PROGRAM PUTOVANJA:  Za polaske:

18.06, 25.06, 09.07, 16.07, 30.07, 06.08, 20.08, 27.08, 10.09 -11 dana boravka – 10 noćenja

1.dan: Beograd – Antalija. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera Argus Tours-a broj 703, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje za Antaliju letom JU 4602/4604 oko 12.00h. Posluženje u avionu. Sletanje u Antaliju (po lokalnom vremenu) predvidjeno oko  15.05h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2.-10. dan: Antaliijska regija -Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 11. dan : Antalija – Beograd Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Transfer do aerodroma .Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom JU 4603/4605 je oko 15.55 h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 17.10 h. Kraj programa.

PROGRAM PUTOVANJA: Za polaske:

28.06, 05.07, 19.07, 26.07, 09.08, 16.08, 30.08 – 12 dana boravka– 11 noćenja

1.dan: Beograd – Antalija. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera Argus Tours-a broj 703, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Antaliju letom JU 4602/4604 oko 12.00h. Posluženje u avionu. Predvidjeno sletanje u Antaliju (po lokalnom vremenu)  oko 15.05h. Transfer do hotela. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje 2.-11. dan: Antaliijska regija Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge.12. danAntalija – Beograd Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Transfer do aerodroma. Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom JU 4603/4605  je oko 15.55 h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 17.10h. Kraj programa.

Samo  opisi  usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama  ili na web sajtovima neposrednih pružalaca  usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom.

Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački. 11 Opštih uslova putovanja agencije organizatora-a. U slučaju promene broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija postojećeg ugovora i shodno tome i cene aranžmana po trenutno važećem cenovniku

FIRST i LAST MINUTE ponude Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje  svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman  po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni.

NAPOMENA: U slučaju da ugovorena rezervacija hotela ,usled objektivnih okolnosti,ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h(ne računajući subotu i nedelju) orgranizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika,koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.

Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (grupna polisa) u agenciji u iznosu 1.344 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji, bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (ul. Milutina Milankovica 134, 11000 Beograd)  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja.

VAŽNA NAPOMENA: U sobe se po pravilu ulazi  prvog dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00 časova( ili ranije u zavisnosti od vremena poletenja čarter  leta )poslednjeg dana boravka. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14.00h datuma početka putovanja  do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje se po potrebi može zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner USLAN TURIZM TAŞIMACILIK VE HAVACILIK LTD.ŞTI, GÜMÜŞSUYU, DÜNYA SAĞLIK SOK. No:3/5 TAKSIM / BEYOĞLU – ISTANBUL. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Vreme rada klima uređaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne kontsrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja.

U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. Za razliku od naše, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! Kvantitet i izbor hrane zavisi od kategorije hotela!! U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta.Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se ista, bez obzira na mogući drugačiji sastav, miris, ukus ili eventualni salinitet smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve druge potrebe.  U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.

VAŽNA NAPOMENA: Kod transfera aerodrom-hotel- aerodrom,autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora nije  prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta.

POPUSTI ZA DECU se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi! Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu prilkom transfera, plaćaju 25. Deca od 0-5,99 godina NEMAJU mesto u autobusu  u toku transfera aerodrom-hotel-aerodrom. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete može da koristi zajednički ležaj. Ako su dva deteta istog uzrasta prvo dete plaća cenu prvog deteta, a drugo dete plaća cenu drugog deteta iz tabele. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. U nekim hotelima postoji mogućnost odrđenog popusta za dete koji se primenjuje u pratnji jedne punoplatežne osobe sa smeštajem u 1/1 sobi i radi se isključivo na upit! Prvo dete uzrasta predviđenog u tabeli (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim hotelima koristi zajednički ležaj.

Svi tipovi soba gde je cenovnikom predviđen smeštaj za 2 odrasle osobe i 2 dece uzrasta definisanog u tabeli  rade se  isključivo na upit.

NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman  obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu.

Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.

Upozoravamo putnike da Ramazan traje od 16.05.2018. – 14.06.2018., Bajram (ramazanski ) se slavi od 15-17.6.2018. (kao neradni praznik) a Kurban Bajram od 21.08-24.08.2018. te u tim periodima, a shodno striktnom poštovanju verskih običaja u islamskim zemaljama, može doći do promene-opadanja u kvalitetu pružanja pojednih usluga.

Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene  koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.

U slučaju nedovoljnog broja putnika , po predviđenom minimumu, na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.

Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu u većini hotela iznosi od 40-90 % od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit!!!

U slučaju spajanja dve  smene ne ostvaruje se popust.

VAŽNA NAPOMENA:PasošidržavljanaRepublikeSrbijekojiputujuuTurskumorajuimatirokvaženjaminimum 6 mesecioddanaulaskanateritorijuTurske. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA KOJI DOBIJATE U AGENCIJI U ŠTAMPANOJ VERZIJI

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije OTP 1/2010  kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja WIENER STADISCHE

Aranžman je rađen na bazi minimum 144 putnika po avionu, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije OTP 1/2010

 

[tabbyending]

Ocenite aranžman
[Total: 1 Average: 5]