USKRS i PRVI MAJ / BANJA LUKA 
BANJA LUKA
 SVE UKLJUČENO U CENU:
BUS + SMEŠTAJ
4 DANA / 2 NOĆI – AUTOBUSOM

 

Banja Luka – najveći grad u Republici Srpskoj i drugi najveći grad u Bosni i Hercegovini. Nosi epitet „grad zelenila“ zbog velikog broja zelenih površina (parkova, aleja). Grad poznat po tvrđavi Kastel i jednoj od najlepših reka u Bosni i Hercegovini – reci Vrbas, koja je zajedno sa svojim pritokama Plivom, Krupom,… stvorila fantastičan kanjon u kojem se nalazi niz prirodnih retkosti (brzaci, slapovi, bukovi, plaže, okolne stene, te bogatstvo biljnog i životinjskog sveta što ovaj predeo čini posebnim)

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI :

1.DAN putovanja /Petak 30.04./ : BEOGRAD /SREMSKA MITROVICA / BANJA LUKA
Sastanak grupe u 22.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 23.00 h. Noćna vožnja sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.
2.DAN /Subota 01.05./ : BANJA LUKA
Po dolasku informativno upoznavanje grada: tvrđava Kastel, Krivi sat, Banski dvor, Hram Hrista Spasitelja jedna od najprepoznatljivijih građevina Banja Luke, Trg Republike, Ferhadija najveća džamija u ovom gradu , Safikadin grob, Gospodska ulica… Nakon razgledanja, smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima (posle 15h). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.DAN /Nedelja 02.05. /: BANJA LUKA / Fakultativno JAJCE i PLIVSKO JEZERO / BANJA LUKA
Doručak. Slobodno vreme za individualne obilaske, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za JAJCE – mali grad od 30.000 stanovnika, koji je sa toliko pažnje očuvao svoju istoriju i tradiciju. Šetnja gradom budi duh starog vremena. Simbol ovog jedinstvenog grada je vodopad koji se ubraja u 12 najlepših na svetu nalazi se u samom centru grada. Informativno pešačko razgledanje starog grada : Medved kula, katakombe, Toranj Sv. Luke ( predstavlja ostatke crkve sv. Marije, nastale još u 12. veku ), tvrđava smeštena nad gradom na 470 m nadmorske visine. Svakako ćete doživeti grad iz sasvim drugačije perspektive, naravno ono što je jedinstveno i nezaobilazno je Plivski vodopad, nastao pre 50.000 godina. Slobodno vreme za individualnu šetnju, a mi Vam preporučujemo da posetite Muzej II zasjedanja AVNOJ-a (ulaznica se plaća). Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do obližnjeg Plivskog jezera koje je nastalo izgradnjom hidro-elektrane na reci Plivi. Obići ćemo „Most ljubavi“ a potom Mlinčići, jedna od najvećih atrakcija grada. Povratak u Banja Luku u dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča. Noćenje.
4.DAN /Ponedeljak 03.05. /: BANJA LUKA / Fakultativno MANASTIR KRUPA NA VRBASU I SLAPOVI NA KRUPI / BEOGRAD
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne obilaske, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet obilazak MANASTIRA KRUPA NA VRBASU. Vrlo malo se zna o prošlosti ovog manastira. Pretpostavlja se da se gradio u vreme Nemanjića. Prema dostupnim izvorima sam manastir je podignut krajem 13. veka ili početkom 14. veka. Nakon obilaska manastira put nastavljamo do obližnjih SLAPOVA NA KRUPI – prirodni raj koji je melem kako za oči tako i za uši. Melodičnosti zvuka žubora vode doprinose i vodenice u kojima se i danas melje brašno, baš kao što su nekad radili naši stari. Povratak u grad po ostatak grupe i predviđen polazak za Srbiju je oko 16.00 h . Dolazak u Beograd oko ponoći (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).Kraj programa

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate

NAČIN PLAĆANJA:– isključivo u agenciji , ili 50 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 2 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. švedski sto – samoposluživanje) u hotelu Palas 3* u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera ), obaveznu boravišnu taksu i osiguranje, koja iznosi oko 1,28 € po noći po osobi i plaća se na recepciji hotela kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
DECA PO OVOM PROGRAMU NE OSTVARUJU POPUST. DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU iznosi 49 € i radi se na upit.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (individualna polisa) u agenciji. Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja u koju putuju, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

CENE FAKULTATIVA: Jajce i Plivsko jezero –20 €, Manastir Krupa i Slapovi na Krupi – 15 €. Minimalan broj prijavljenih za organizaciju izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.

VAŽNO: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta, nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom.
Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice.
S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacija, i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. U slučaju kratkoročnog nestanka struje, vode, interneta, … to ne može predstavljati osnov za umanjenje cene aranžmana.

Hotel PALAS 3* ili slični
LOKACIJA: Nalazi se u centru grada sa pogledom na Gradski trg i park, u blizini glavnih gradskih znamenitosti.
SADRŽAJ: U sklopu hotela se nalazi recepcija, restoran, poslastičarnica, noćni bar…
SOBE: Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja opremljene TWC-om, TV-om, mini barom (dodatno se plaća), klimom, internetom (ogr. brzine). USLUGA: ND – noćenje sa doručkom (švedski sto) http://hotelpalasbl.com/
Opšta napomena: Za objekte koji su pokriveni Wi-Fi signalom, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da uslugu korišćenja wifi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati

 

 

Ocenite aranžman
[Total: 1 Average: 5]